Underskatta aldrig marktäckare – trädgårdens äkta mattor

jul 14, 2022

Marktäckare är förutom det rent visuella inslaget i trädgårdsmöblemanget nyttoväxter på flera sätt. Dels ser de till att hålla kvar fukten i rabatter och kväver på samma gång ogräset.Ja, marktäckare eller marktäckare … På de här två gigantiska berghällarna som vår ”inre” trädgård, bakom muren, vilar på räcker ordet marktäckare inte riktigt till. Kan närmast jämföras med inlandsis, om än en grön och tunn sådan. Hursomhelst – marktäckande. I botten grönmossa som är toppad med såväl murgröna som ormbunkar. Det ser tjockt och frodigt ut dock blir ormbunksbladens späda grönska blixtsnabbt vissen och småningom brun efter bara några dagars torrperiod. Efter minsta lilla regnskur skjuter lika blixtsnabbt nya och än grönare skott. Fantastiskt att så påtagligt uppleva betydelsen av vatten.

Det säger sig självt att en bristsituation snabbt kan tillstöta när man som ormbunkarna valt sin växtplats i princip direkt på en berghäll – med bara mossa och till viss del murgröna som underlag. De två senare klarar sig dock betydligt bättre på snart sagt ingenting. Fascinerande med den urkraft som murgröna växer med. Försiktighet anbefalles vid plantering då den kan spränga såväl berg som tegelfasader. På bilden har murgrönan slitit sig från berghällarna och bestämt sig för en snabb invasion av trädgårdsmurens tegelklädda utsida.Efter en halvdagslång insats av min käraste under gårdagen är invasionen hejdad – i alla fall temporärt. Iakttag sträng försiktighet vid all hantering av murgröna då vissa sorter, förutom sitt till viss del invasiva växtsätt, också är giftiga. Skyddshandskar är en nödvändighet.En favoriternas favorit bland marktäckare är den vid första anblicken tämligen anspråkslösa hasselörten. Titta närmare på de högblanka och nästan läderartade bladverket så ändrar du snabbt uppfattning. Varje hjärtformat blad har teckning som av en virvelvind vars nav är ett runt hål i mitten på varje blad. Kan inte se mig mätt. Fascinerande. Dessutom har den en egendomlig förmåga att, hur det nu går till, fröså sig själv, jag har aldrig sett några blommor, och sticka upp sina gröna och blanka nyllen lite här och var i trädgården och runt uteplatser, för att inte säga på.

Till synes helt omöjliga platser där ingenting rimligen borde kunna växa. Ingenting – förutom då hasselört. Älskar den sortens anarki. Sagda resonemang gäller såklart bara under förutsättning att viss icke-militantism gäller hos hushållets alla medlemmar och därav som följd – också i trädgården.Så här kan hasselört dyka upp – när och om den vill …Hasselört i sällskap med lågt växande funkia.Daggkåpa är kanske inte en traditionell marktäckare men fungerar väl som sådan med sitt vackra täta bladverk och sin limegröna blomning som inte tar för mycket plats. En blomning som dessutom upprepar sig om den första klipps bort efter avslutat värv.När daggkåpa gör sällskap med hasselört och funkia blir det en oslagbar trio.Funkia med vitkantade blad tillsammans med ormbunkar och längst upp i bild, sockblomma – som är en frodig och tacksam marktäckare.Murreva är en helt ljuvlig, skir och nästan eterisk marktäckare. Murtäckare, som namnet också antyder. Här på en av våra naturstensmurar som bär upp en terrassering. Sockblomma med sina svagt rosakantade blad är en perfekt partner.Slutar med en bild på vårt hus som det såg ut när vi flyttade in anno 2014 och innan murgrönesanering. Charmigt? Javisst. Dock helt förödande för huset. Muren som börjar till höger är densamma som på bild ett och två men då i annat perspektiv.