Inspiration från våra egna trädgårdar

Utgångspunkten för Villa Sundahl är den experimentverkstad, på riktigt, som utgörs av vår egen trädgård.

Ett ständigt pågående projekt – med högst livaktig struktur, som skapades redan 1955, av legendariske trädgårdsarkitekten Walter Bauer – fyllt av de erfarenheter och lärdomar den gett och ger oss.

En trädgård blir – precis som en människa – aldrig vuxen.