Tulpanfrossa!

maj 25, 2022

Allt har sin tid och nu – nu är tulpanernas tid! Tänk på att inte dutta eller vara ängslig vid höstens jordning av tulpanlökar. Oängslighet är en gravt underskattad dygd! Plantera många många lökar och plantera dem tätt tätt tillsammans. Låt kulörerna bilda distinkta grupper som ändå behöver viss närkontakt och då bildar oemotståndliga paletter.

Effekten så här tidigt på säsongen, när nästan inget annat gått i blom, blir andlös i kontrast mot de i detta nu 1000-tals nyanserna av grönt. Vi har blott fram till midsommar, om ens det, på oss innan 1000-tals nyanser av grönt – bara blir till en enda grön!

En gruslagd gång, kantad av en handsatt mur av natursten, kan tyckas vara väl så avancerat. Kanske inte ett förstlingsverk men det enda som egentligen krävs är tid, tålamod och att inte ha tummen precis mitt i handen. Och förstås, tillgången på natursten – vilket kan vara det svåraste … Saker behöver dock inte alltid vara lätta.

Tulpaner som väller fram och kastar sig ut från en naturstensmur = ren poesi.

Knepet är som med så mycket annat: planering, planering och återigen, planering. Med andra ord – se till att blomningstider på valda lökar varierar från tidig till sen och allt däremellan. Utdragen njutning i stället för ett snabbt överståndet fyrverkeri känns varken som ett särskilt svårt eller betungande val.

Inte så svårt att leva upp till när belöningen visar sig i form av egenplockade tulpanbuketter med ett eller annat inslag av narcisser – vecka efter vecka efter vecka …