Trädgårdsresan del 2

maj 1, 2022

Sedan 2014 bor och brukar vi nu Villa Sundahl. Jag vill aldrig någonsin lämna den här platsen och den här trädgården. En trädgård anlagd 1955 av Walter Bauer, en av Sveriges få landskaps- och trädgårdsarkitekter med världsrenommé.

Strukturen är precis lika funktionell idag som då – vi har bara förvaltat och utvecklat den. Framför allt genom att anlägga ett terrasserat trädgårdsrum, krönt av ett växthus från Sweden Green House, på en tidigare helt outnyttjad fjärdedel av vår stora tomt.

Vad som var en stenig, slybevuxen och obrukbar del blev i stället maximalt användbar. I samband med terrasseringen grävde vi ner en fem kubikmeter stor tank för uppsamling av regnvatten. Vattnet från husets tak leds till tanken via en nedgrävd ledning, ansluten till stuprören.

Vi är numera självförsörjande på vatten, hämtat från naturens eget kretslopp, nog att vattna hela trädgården under sommarhalvåret. Behöver inte längre vattna med dricksvatten från kranen. Tänker att den här typen av installation borde vara standard på all nybyggnation.

Först nu. Efter snart 30 år av privat lagarbete jobbar vi nu tillsammans professionellt – från ax till limpa – med allt som hör ihop med anläggning och skötsel av trädgårdar. Villa Sundahl Trädgård förmedlar mångfald, kunskap och inspiration som vi kan och vill dela med oss av.