Rent trolleri – konsten att bli självförsörjande på vatten!

aug 19, 2022

Titta så nöjd min lyckligt leende Niclas är när han vattnar med vårt eget återbrukade vatten! Det handlar på riktigt om eget vatten. Mycket eget vatten!

Det här är den mesta och bästa investering vi gjort i vår trädgård – för att inte säga i hela vår boendesituation. Ren och skär livskvalitet som dessutom i fråga om investerade pengar är värd varendaste krona med tanke på att vi över tid återanvänder det som naturen själv genererar. På såväl kort som lång sikt – oskattbart! Tänk i termer av cirkularitet på riktigt. Det vatten från ovan som himlen ger oss i form av regn – samlar vi via husets hängrännor upp och leder vidare till en underjordisk tank på hela fem (5) kubikmeter.

Vi hade klokskapen att, i samband med en terrassering av en tidigare oanlagd och stenig nordsluttning av vår trädgård, tänka nytt i fråga om – ”hur i hela fridens namn ska vi komma ifrån det rent surrealistiska faktum som innebär att vi vattnar vår trädgård med dricksvatten från kranen”? Hade av en slump hört talas om den här tekniken som man är långt framme med i Tyskland. Ett land som har åtta gånger fler invånare, på mindre yta än vår, än vad vi har får betraktas som ursäktad att ligga i framkant. Icke desto mindre är våra vattenresurser inte oändliga. Trots att det generellt inte råder någon egentlig brist på sötvatten – i alla fall inte i trakterna runt Stockholm där vi har hela Mälaren som vattentäkt. Diametralt motsatt förhållande gäller förstås på Gotland, Öland och många fler regioner …

Det har varit en lång och het sommar. Fem kubikmeter såväl låter som är mycket och har, med viss påfyllning av kortare regnoväder, räckt till att bevattna hela vår stora trädgård – hela sommaren. Men nu – nu längtar vi förtvivlat efter en rejäl påfyllning!Allt överjordiskt i fråga om fem kubikmeterstanken.En vanlig enkel trädgårdspump från Gardena är allt som behövs för att få ett flöde.I sin miljö rätta miljö inför säsongsstarten.Under själva installationen. Platskrävande – men vilken ”guldreserv” är inte det?Strapatsrik färd från gatunivån, via en skogsstig, upp till trädgården på andra sidan vårt berg. Inte direkt någon 10-litersdunk.Leverans till vår entré – en iskall vinterdag för några år sedan. Lite rädda blev vi allt.En nedgrävd tank för uppsamling och magasinering av regnvatten borde vara lagstadgad vid all nyproduktion av bostäder.