RASTABORG

Planering av platsen för orangeri.

Allén upp till mot slottet kommer ramas in av en stram ligusterhäck. I planteringsrännan är det förberett för att kunna dra el till belysning.

Fina exemplar av ligusterplantor har anlänt. Vi har valt två olika höjder på ligustern. Slottsplanen kommer ramas in av 120 cm höga plantor. Längs allén kommer vi plantera 80 cm höga.

Ny näringsrik planteringsjord portioneras ut. I botten av planteringsrännan har vi lagt ett lager dränerande grus.

Dags att börja plantera. Först sätter vi ut ligusterplantorna, som levererats på s.k klump. Det är viktigt att ställa ut häckplantorna innan man fyller på med jord, så att man kan justera avståndet mellan plantorna.

Slottsherre Anders och Svante från Villa Sundahl Trädgård.

Totalt 120 m ligusterhäck på plats. Trädgårdsmästaren är nöjd.

Om oss

Niclas är utbildad trädgårdsmästare med lång och gedigen erfarenhet av att bygga upp och vårda en trädgård.

Svante är frilansjournalist och inspiratör inom trädgård, inredning och livsstil. Yrkesroll i Villa Sundahl Trädgård – trädgårdsinredning, färgsättning och när så behövs text.