Novembermörkrets ”lilla vintergröna”!

nov 8, 2022

Vintergrönt är ledord för novembers kärl- och krukbaserade entréplantering. Utmanande men inte alls omöjligt. Därmed också roligare. Minigranar och minitallar på rot, från familjens marker i Dalarna; plättar i luften, som tål kyla bra, till och med sträng kyla; olika sorters ormbunkar, likaså i fråga om kyla; ljung är en annan tålig överlevare; myrten – som tvärtom är direkt frostkänslig, så viss beredskap krävs när temperaturen riskerar att hamna på fel sida om nollan.

Som bonus, den riktiga överlevaren vars tentakler är på stark och oövervakad framfart uppöver väggen – murgröna. Den växer upp ur asfalten. Bokstavligen. Så kluven till just murgröna som trots allt är en helt fantastisk och städsegrön marktäckare.

Kluvenhet i kraft av att det bestånd som nu bara täcker de två gigantiska berghällar, som flankerar vårt hus mot gatan, för bara åtta år sedan täckte in i princip hela den här huskroppen – inklusive tak och skorsten. Dessutom också förirrat sig in i huset via ventiler.

Kostsam och besvärlig sanering, rent farlig då den är giftig, var det första vi tog itu med. Murgrönans tentakler har till och med kraft nog att spränga tegel – om den så skulle få för sig. Och det hade den …

Jag orerar alltid och oavbrutet om entréplanteringens betydelse och det princip outplånliga första intryck den sätter. Första intryck är nu en gång sådana. Hur mycket kompensation eller återupprättelse som än väntar innanför entrén, inne i själva bostaden eller ute på andra sidan – i trädgården eller på balkongen.

Visst, självklart tänker många då att jag bryr mig för mycket och mest om fasaden – för besökande och förbipasserande. Nåväl, kan och må så vara. Dock inte bara och absolut inte mest. Fasaden utåt är viktig – dock tänker jag, utan att hymla med det, mest på oss själva. Entrén är vår. Ingen annans. Det är vi som bor här och det är vi som passerar ut och in dagligen. Flera gånger om.

Tänker i precis samma banor som mitt, återigen oavbrutet upprepade, mantra som gäller såväl inredning inomhus som trädgårdsinredning. Vi lever inte i en möbelutställning. Inte heller i en visningsträdgård. Båda skådeplatser där våra liv utspelar sig. Scenografi och rekvisita är valda utifrån vår estetik och våra egna bevekelsegrunder. Högt och lågt? Fult och fint? Dyrt och billigt? Med all säkerhet alla sex epiteten. Dock våra val. Ingen annans.

Sammantaget är det vad som skapar ett hemtrevligt hem och en hemtrevlig trädgård. Detsamma gäller givetvis i fråga om hemtrevlighet hos en entréplantering.